Phần mềm quản lý thông tin nhà cung cấp

Phân hệ phần mềm quản lý mua sắm chọn lựa tự động hóa hoá mọi nghiệp vụ mua sắm chọn lựa như: Từ lập kế hoạch mua sắm và chọn lựa (kế hoạch dữ trữ, kế hoạch năm, kế hoạch quý …), đến quản lý và vận hành giao dịch mua hàng, theo dõi việc ship hàng của nhà cung cấp, phân hệ này cũng theo dõi việc nhập khẩu hàng hoá and thống kê giám sát các túi tiền liên quan đến sinh hoạt mua sắm chọn lựa.

CHỨC NẲNG quản lý CỦA PHÂN HỆ vận hành mua sắm chọn lựa

Vận hành thông báo nhà sản xuất

Vận hành thông báo and phân nhóm nhà sản xuất Ship hàng cho công tác phân tích số liệu.

Quản lý và vận hành tình trạng triển khai Ship hàng, đơn giá của những nhà sản xuất.

Vận hành KẾ HOẠCH mua sắm

Quản lý kế hoạch mua sắm dựa bên trên tính toán tự động vòng luân chuyển vật tư – hàng hóa tồn kho, nhằm bảo đảm an toàn tính Gia Công tồn kho cho vật tư hàng hóa.

Quản lý và vận hành kế hoạch giao hàng phục vụ cho công tác chủ động lựa chọn đc nhà cung cấp Gia Công nhất cũng như có kế hoạch tài chính luôn tốt nhất.

Chủ động trong công tác sản xuất của đơn vị

Quản lý deals mua sắm và chọn lựa

Quản lý deals mua nội địa and nhập khẩu.

Hỗ trợ lập deals từ nhiều nguồn số liệu: Lấy từ phiếu nhu cầu, lấy từ HĐ.

Lập deals khung hoặc Hợp Đồng đặt mua hàng; Đơn mua sắm chọn lựa phụ.

Gọi ra giá mua and chiết khấu theo Bảng Báo Giá hoặc Bảng Giá của nhà cung cấp.

Linh động Trong khi duyệt giao dịch.

Quản lý các khoản giá thành mua sắm và chọn lựa nhập khẩu phát sinh, bổ trợ cho việc phân bổ giá thành vào giá mua sắm chọn lựa theo rất nhiều tiêu thức phân bổ được định nghĩa trước.

Vận hành HÀNG NHẬP KHO

Bổ trợ lập phiếu nhập hàng từ không ít nguồn số liệu không giống nhau.

Xác định những loại hàng đạt unique nhập kho and các loại hàng chờ kiểm định lại.

Bổ trợ kiểm định theo khá nhiều tác dụng kiểm định khác nhau: Hàng đạt, hàng trả lại nhà cung cấp, hàng mẫu, hàng bị nockout, hàng nhập không qua kiểm định.

Xuất trả hàng lại cho nhà sản xuất, ship hàng cho việc bù trừ công nợ khi thanh toán giao dịch. Không chỉ thế, còn hỗ trợ thêm việc cập nhập lại trạng thái đơn hàng này.

Liên hệ VỚI các PHÂN HỆ KHÁC

Như đã biết ở vị trí trình làng về đối tượng sử dụng, phân hệ quản lý mua hàng là 1 mắt xích trong khối hệ thống CYBER ENTERPRISE 8.0. Nó có những mối quan hệ bắt buộc, tuỳ chọn hoặc không với những phân hệ khác trong khối hệ thống & có tác động qua lại mật thiết với nhau.

Quan hệ với phân hệ quản lý tài chính:

Phân hệ quản lý và vận hành kinh tế tài chính kế toán đóng vai trò là trung tâm tiếp nhận thông báo, xử lý thông báo liên quan đến hạch toán kế toán & tập hợp giá thành tính Ngân sách sản xuất. Phân hệ quản lý mua sắm chọn lựa có mối quan hệ mật thiết and ràng buộc lẫn nhau với phân hệ vận hành tài chính như sau:

Chứng từ gốc: những chứng từ gốc trong phân hệ phần mềm vận hành mua sắm như: Phiếu nhập mua, phiếu nhập mua nhập khẩu, phiếu xuất trả lại nhà cung cấp sau thời điểm được triển khai thì thường xuyên được chuyển & giải quyết và xử lý vào sổ kho của phân hệ quản lý hàng tồn kho, sau khoản thời gian chuyển vào sổ kho thường xuyên đc chuyển vào sổ cái. Việc số liệu có tính kế thừa giữa các phân hệ với nhau thì việc can thiệp, quản lý chứng từ gốc cũng giống như sửa số liệu gốc dựa vào khối hệ thống giải quyết và xử lý của từng đơn vị, phân hệ quản lý và vận hành mua sắm được cho phép phân quyền chi tiết đến từng nút lệnh tương tự như trạng thái chỉ đọc, sửa, thêm, xoá của chứng từ gốc.

Những danh mục:

Danh mục tài khoản: Tuỳ thuộc tổ chức hạch toán kế toán của khách hàng mà phân hệ vận hành mua sắm và chọn lựa sẽ khai báo hợp lý và phải chăng để trong thời gian vận hành chương trình thì chất nhận được tự động hạch toán chuyển vào sổ cái của phân hệ quản lý kế toán.

Danh mục khách hàng nhà cung cấp: Với hệ thống CYBER ENTERPRISE 8.0 bắt buộc danh mục phải thống nhất ở các phân hệ với nhau, việc thành lập danh mục nói chung and danh mục người tiêu dùng, nhà sản xuất nói riêng tuỳ thuộc vào cách thức quản lý và vận hành của từng doanh nghiệp mà số liệu, thông số về quý khách hoàn toàn có thể được thành lập từ một phòng ban hay phần tử chuyên trách. Việc quản lý khách hàng triệu tập phản ánh đc tình trạng công nợ cũng giống như nghiên cứu cụ thể đc kỹ năng cung ứng, tiêu thụ của từng đối tượng người dùng người sử dụng chi tiết.

Danh mục hàng hoá vật tư: Vật tư hàng hoá, trong những giao dịch nhập xuất việc phản ánh lên sổ cái phải theo các tiêu thức hạch toán cụ thể do kế toán tổng hợp khẳng định. Để việc hạch toán kế toán, cũng như tập hợp giá thành và tính Ngân sách chế tạo cần khai báo các thông số kỹ thuật hạch toán liên quan tới danh mục từng loại vật từ, hàng hoá.

Kế toán công nợ phải trả:

Kế toán công nợ phải trả cũng có mối Liên hệ chặt chẽ với phân hệ quản lý và vận hành mua sắm và chọn lựa. Phân hệ quản lý mua sắm sẽ hỗ trợ các thông báo có liên quan đến quản trị thông tin công nợ phải trả như các khoản nhập mua bằng công nợ, hạn thanh toán… thông qua các chứng từ được lập. Số liệu nhập hàng của phân hệ quản lý và vận hành mua hàng sẽ là thông tin chuyển tiếp để lập những hóa đơn mua sắm and sau đó là hàng loạt những quy trình vận hành công nợ cụ thể dựa trên thông tin này.

Kế toán tập hợp chi phí:

Một vài các thông tin ship hàng cho việc quản lý Ngân sách cũng rất được nhập liệu trong những screen thuộc phân hệ quản lý mua hàng như mã Ngân sách chi tiêu, mã vụ việc. Kế thừa những thông báo này, kế toán giá thành sẽ lập đc những báo cáo chủ tịch giá cả của bạn.

Quan hệ với phân hệ vận hành bán hàng:

Trong quy trình vận hành bán hàng thì có 1 số quy trình liên quan đến phân hệ vận hành hàng tồn kho như sau.

Phiếu nhập hàng bán trả lại

Trong trường hợp bán hàng nhưng người sử dụng trả lại hàng thì việc nhập hàng bán bị trả lại liên quan đến phiếu nhập kho trong phân hệ quản lý và vận hành hàng tồn kho (tăng kho).

Phiếu xuất hàng bán.

Quan hệ với phân hệ vận hành hàng tồn kho:

Một trong những đối tượng người sử dụng quản trị chính yếu trong phân hệ quản lý mua sắm là kho hàng và hàng hóa chính vì như vậy mối Liên hệ tương tác giữa phân hệ vận hành mua sắm và chọn lựa và phân hệ quản lý và vận hành kho hàng là không thể không có. Mối quan hệ này được bộc lộ qua các điểm chính như sau:

Khối hệ thống danh mục tồn kho.

Phân hệ vận hành kho hàng cung cấp hệ thống danh mục kho hàng như kho bãi, khay kệ, vị trí, vật tư hàng hóa, danh sách lô hàng… để dựa vào đó, phân hệ quản lý và vận hành mua hàng sẽ kế thừa những danh mục này.

Chuyển sổ tồn kho những chứng từ

Một trong những chứng từ trong phân hệ vận hành mua sắm và chọn lựa như phiếu nhập kho, phiếu xuất trả lại nhà cung cấp.. Sau thời điểm đc lưu sẽ chuyển vào các sổ chi tiết trong vận hành kho hàng.

Quy trình chủ tịch bên trên hệ thống

DIỄN GIẢI quy trình

Bước triển khai

Nội dung các bước tiến hành

Bước 1: Lập kế hoạch mua sắm chọn lựa

Những căn cứ:

Sản lượng xuất của kỳ trước; Kế hoạch chế tạo trong kỳ, kế hoạch tiêu thụ trong kỳ; Tồn kho thực ra, tồn kho định mức “tồn tối thiểu,tồn tối đa”:

Thực hiện:

Phòng mua hàng thực hiện kế hoạch mua sắm và chọn lựa trong kỳ bên trên hệ thống.

Khối hệ thống sẽ auto đo lường và tính toán & gợi ý số lượng sản phẩm vật tư, vật liệu, kế hoạch mua trong kỳ theo công thức sau

Kế hoạch mua trong kỳ = Tồn tối thiểu Tồn thời điểm đầu kỳ + kế hoạch sử dụng

Kế hoạch sử dụng đc tính dựa bên trên kế hoạch sản xuất, giao dịch bán hàng and kế hoạch bán hàng.

Bước 2: Lập giao dịch mua sắm và chọn lựa (P/O)

Căn cứ vào kế hoạch mua hàng hoặc phát sinh thị hiếu đột xuất, phòng mua hàng sẽ thực hiện lập giao dịch mua hàng (P/O Puchasing Order) bên trên khối hệ thống

Bước 3: Phê duyệt deals

Căn cứ vào lượng tồn kho, thị hiếu sản xuất, kế hoặc chế tạo …, thẩm quyền lao lý, nhân viên có thẩm quyền duyệt con số của giao dịch mua sắm

Bước 4: Nhập kho theo deals

Sau khoản thời gian đơn hàng đã đc phê duyệt & đặt hàng tại nhà sản xuất, hàng về sẽ tiến hàng thủ tục nhập kho theo giao dịch đã đặt và chuyển sang những quy trình: thanh toán giao dịch and công đoạn cấp phát vật tư, công đoạn bán hàng,…

Bước 5: Kế toán phê duyệt phiếu nhập kho

Sau khi có chứng từ hóa đơn đầu vào kế toán phê duyệt phiếu nhập kho and hạch toán giá mua, công nợ, kê thuế and chuyển hẳn qua công đoạn giao dịch thanh toán.

Bước 6: giao dịch thanh toán

Sau khi có các biên phiên bản nhập hàng, căn cứ & Hợp Đồng mua sắm, căn cứ vào đề nghị giao dịch, đối chiếu công nợ phải trả…, kế toán triển khai lập hồ sơ thanh toán giao dịch & thanh toán cho nhà cung cấp

Hệ thống báo cáo

Nhóm report liên quan chứng từ gốc.

Phiếu nhu cầu nhập mua.

Đơn hàng mua sắm và chọn lựa

Phiếu nhập mua

Phiếu xuất trả lại nhà sản xuất

Report deals.

Report chủ tịch

Report giá trị hàng nhập theo khách hàng/hợp đồng/ nhập xuất

Báo cáo hàng nhập nhóm theo 2 chỉ tiêu

Báo cáo hàng nhập nhóm theo đa chỉ tiêu

Nhóm report hàng nhập mua.

Bảng kê phiếu nhập mua của một vật tư

Bảng kê phiếu nhập mua của một nhà sản xuất

Bảng kê phiếu nhập mua theo những đầu tư chi tiêu

Bảng tổng hợp hàng nhập mua theo quý khách, theo vật tư

Bảng tổng hợp hàng nhập mua

Nhóm report trả lại hàng nhà cung cấp.

Bảng kê phiếu xuất trả lại nhà sản xuất

Bảng tổng hợp xuất hàng trả lại nhà sản xuất

 

Phần mềm quản lý shop – chuỗi shop

Giới thiệu Phần mềm quản lý shop eBiz

 • Ứng dụng phần mềm vào việc quản lý shop trong doanh nghiệp là một nhu cầu tất yếu nhằm nâng cao hiệu quả quản lý và tăng cường mối quan hệ thân thiết với khách hàng trong môi trường cạnh tranh hiện nay. Lựa chọn một phần mềm phù hợp với hoạt động của doanh nghiệp là việc đau đầu với các nhà quản lý.
 • Đội ngũ nhân viên của eBiz đã nghiên cứu và xây dựng Phần mềm quản lý shop eBiz để hỗ trợ Quý khách hàng quản lý công việc bán hàng một cách hiện đại và chuyên nghiệp.
 • Sử dụng dịch vụ phần mềm của eBiz bạn sẽ được các lợi ích sau:
 • * Dịch vụ hậu mãi chu đáo, nhanh chóng.
 • * Phần mềm hoạt động luôn ổn định, báo cáo chính xác, nhanh chóng.
 • * Phân tích tình hình kinh doanh chính xác, nhanh chóng.
 • * Dự đoán tồn kho lên kế hoạch đặt hàng, điều chuyển hàng.
 • * Chăm sóc khách hàng tốt hơn với nhiều chính sách khuyến mãi; email; sms.
 • * Thời gian bảo hành lên đến 2 năm.
 • * Tùy chỉnh các mẫu báo cáo phù hợp với nhu cầu quản lý.
 • * Phần mềm được thiết kế có khả năng mở rộng, tích hợp.
 • * Được hỗ trợ chuyển dữ liệu để đưa phần mềm vào hoạt động nhanh chóng.
 • * Kiểm soát hoạt động kinh doanh tại bất kỳ đâu.
 • Phần mềm quản lý shop eBiz đã được cấp giấy chứng nhận quyền sỡ hữu trí tuệ số 3690/2009/QTG.

Mục tiêu của Phần mềm quản lý shop eBiz

 • Phần mềm quản lý shop eBiz là công cụ hỗ trợ hiệu quả việc quản lý shop của các công ty kinh doanh bán lẻ; các cửa hàng; các công ty phân phối.
 • Phần mềm quản lý shop eBiz hỗ trợ bán hàng bằng Barcode để tăng tốc độ làm hóa đơn thu tiền cho khách hàng và giảm thiểu tối đa sai sót khi nhập liệu.
 • Phần mềm quản lý shop eBiz hỗ trợ nhiều báo cáo phân tích giúp lãnh đạo đưa ra các quyết định chính xác, kịp thời.
 • Phần mềm quản lý shop eBiz hỗ trợ lãnh đạo kiểm soát kinh doanh từ xa, không cần có mặt ở công ty.
 • Phần mềm quản lý shop eBiz hỗ trợ bán hàng bằng máy tính thường hay màn hình cảm ứng (Touch-screen).

Phần mềm quản lý shop eBiz có thể được áp dụng như

 • Phần mềm quản lý bán lẻ | Phần mềm quản lý bán sỉ
 • Phần mềm quản lý hệ thống phân phối
 • Phần mềm quản lý siêu thị |Phần mềm quản lý chuỗi siêu thị
 • Phần mềm quản lý shop | Phần mềm quản lý chuỗi cửa hàng
 • Phần mềm quản lý shop | Phần mềm quản lý chuỗi shop | Phần mềm quản lý kênh bán lẻ
 • Phần mềm quản trị bán hàng | Phần mềm quản lý kinh doanh |Phần mềm quản lý kho
 • Phần mềm quản lý shop thời trang | Phần mềm quản lý chuỗi cửa hàng thời trang
 • Phần mềm quản lý shop mỹ phẩm | Phần mềm quản lý chuỗi cửa hàng mỹ phẩm
 • Phần mềm quản lý shop phụ tùng ô tô, xe máy | Phần mềm quản lý chuỗi cửa hàng phụ tùng ô tô, xe máy
 • Phần mềm quản lý shop điện máy
 • Phần mềm quản lý shop điện thoại di động

Điểm nổi bật của Phần mềm quản lý shop eBiz

 • Quản lý thẻ thành viên khách hàng và các chương trình khuyến mãi: giảm giá, tích lũy điểm,…
 • Quản lý các nhiều loại chính sách khuyến mãi trên mặt hàng
 • Quản lý thanh toán tiền mặt, thẻ ngân hàng, thẻ VIP, thanh toán bằng điểm tích lũy,…
 • Hỗ trợ lãnh đạo có thể điều hành công việc từ xa, không cần có mặt ở công ty
 • Phân tích doanh số bán hàng theo từng ngày, từng giờ
 • Phân tích doanh số, lợi nhuận theo thời gian, mặt hàng, khu vực, nhân viên
 • Hoạt động được với tất cả các thiết bị phần cứng (Máy in, máy quét barcode, máy in mã vạch, thẻ,…) thông dụng đã có trên thị trường
 • Hỗ trợ in hóa đơn VAT (GTGT)
 • Hỗ trợ thanh toán bằng nhiều loại nguyên tệ (USD,…)
 • Quản lý giá bán theo chung cho toàn hệ thống hay theo từng nhóm khách hàng

Một số tính năng chính của Phần mềm quản lý shop eBiz

 • Quản lý các thông tin liên quan đến mặt hàng.
 • Quản lý thông tin package
 • In mã vạch (barcode) của mặt hàng theo tiêu chuẩn quốc tế và Việt Nam.
 • Quản lý danh sách khách hàng, nhà cung cấp (CRM).
 • Quản lý báo cáo của nhân viên kinh doanh sau khi tiếp xúc khách hàng (sale report).
 • Dự báo và cho phép lập đơn đặt hàng cho các mặt hàng không đủ tồn kho.
 • Quản lý thông tin nhập hàng, trả hàng, bán sỉ, bán lẻ, nhập hàng trả lại, hàng hư, hàng bị mất, tồn kho.
 • Quản lý doanh số bán hàng theo nhân viên
 • Cho phép bán hàng có chiết khấu trên hóa đơn.
 • Quản lý thông tin chi, thu, sổ quỹ hằng ngày hay một khoảng thời gian bất kỳ.
 • In được báo cáo bán hàng, báo cáo thu chi hằng ngày.
 • Quản lý theo dõi công nợ: tổng hợp, công nợ chi tiết, công nợ đến hạn thanh toán của khách hàng và nhà cung cấp.
 • In được báo cáo mua hàng, bán hàng, trả hàng, tồn kho hiện tại, nhập xuất tồn, hàng hư mất, lịch sử mua bán chi tiết của một mặt hàng bất kỳ.
 • In được báo cáo doanh thu lợi nhuận của từng loại mặt hàng.
 • In được danh sách các mặt hàng, khách hàng có doanh thu cao nhất trong một khoảng thời gian bất kỳ.
 • In được danh sách mặt hàng bán chạy nhất trong một khoảng thời gian bất kỳ.
 • Sao lưu và phục hồi dữ liệu khi cần thiết.
 • Phân quyền người dùng theo chức năng.
 • Hỗ trợ báo cáo theo nhiều tiêu chí khác

Chức năng quản lý doanh thu của phần mềm quản lý shop eBiz

 • Quản lý doanh thu theo từng ngày, tháng, năm.
 • Quản lý doanh thu theo thời gian.
 • Quản lý chi tiết doanh thu.
 • Quản lý tổng hợp doanh thu.
 • Quản lý doanh thu theo hoá đơn.
 • Quản lý hàng bán trả lại từ khách hàng.
 • Quản lý hàng bán trả lại nhà cung cấp.
 • Quản lý đơn đặt hàng với nhà cung cấp.
 • Quản lý đơn đặt hàng của khách hàng.
 • Báo cáo doanh số theo nhân viên.
 • Quản lý lỗ lãi kinh doanh trên từng sản phẩm
 • Quản lý doanh thu theo khách hàng.
 • Báo cáo riêng biệt của từng địa điểm hoặc tổng hợp toàn bộ

Chức năng quản lý công nợ của phần mềm quản lý shop eBiz

 • Quản lý tổng hợp công nợ khách hàng
 • Quản lý chi tiết công nợ khách hàng
 • Quản lý tổng hợp công nợ nhà cung cấp
 • Quản lý chi tiết công nợ nhà cung cấp
 • Phiếu báo nợ khách hàng
 • Phiếu báo nợ nhà cung cấp
 • Tự động cảnh báo công nợ khi bán hàng

Chức năng quản lý sổ quỹ tiền mặt và tiền gửi ngân hàng của phần mềm quản lý shop eBiz

 • Quản lý tổng hợp chi
 • Quản lý chi tiết chi
 • Quản lý tổng hợp thu
 • Quản lý chi tiết thu
 • Bảng cân đối thu chi
 • Sổ quỹ tiền mặt

Một số tính năng khác của phần mềm quản lý shop eBiz

 • Nhắc đến hạn thanh toán của khách hàng
 • Nhắc đến hạn thanh toán cho nhà cung cấp
 • Nhắc khách hàng nợ quá giới hạn
 • Nhắc đến sinh nhật của khách hàng
 • Báo cáo xem hàng hoá nào bị bán chậm.
 • Lập báo giá gửi tới khách hàng.

Phân hệ quản lý kho của Phần mềm quản lý shop eBiz

 • Hỗ trợ quản lý kho bằng mã hàng hay bằng mã vạch (barcode)
 • Hỗ trợ quản lý các mặt hàng cần theo dõi đích danh: serial number, IMEX, …
 • Hỗ trợ cảnh báo hàng tồn kho theo định mức
 • Hỗ trợ xem tồn kho online (ngay tức thì sau khi cập nhật dữ liệu vào hệ thống)
 • Hỗ trợ kiểm kho tự động bằng máy kiểm kho (khi quản lý mặt hàng bằng mã vạch)
 • Quản lý các phiếu nhập, xuất, điều chỉnh, kiểm kê kho
 • Theo dõi chính xác việc nhập xuất của từng mặt hàng hay nhóm mặt hàng
 • Xem tồn kho hiện tại của mặt hàng nhanh chóng
 • Dự đoán số lượng hàng sẽ xuất theo dữ liệu xuất trong lịch sử

Phân hệ quản trị kinh doanh của Phần mềm quản lý shop eBiz

 • Phân tích tình hình tăng trưởng theo doanh số của toàn công ty và từng mặt hàng theo thời kỳ: tháng, quý, năm.
 • Phân tich tình hình tăng trưởng lợi nhuận của toàn bộ công ty và từng mặt hàng theo thời kỳ: tháng, quý, năm.
 • Phân tích tỷ trọng theo doanh số của từng mặt hàng so với doanh số của tất cả các mặt hàng.
 • Phân tích tỷ trọng theo lợi nhuận của từng mặt hàng so với lợi nhuận của tất cả các mặt hàng.
 • Phân tích tỷ trọng doanh số bán hàng của từng nhân viên kinh doanh, tổ nhân viên kinh doanh so với doanh số của toàn bộ công ty.
 • Phân tích tỷ trọng lợi nhuận bán hàng của từng nhân viên kinh doanh, tổ nhân viên kinh doanh so với lợi nhuận của toàn bộ công ty.
 • Phân tích tình hình tăng trưởng doanh số theo khu vực cho toàn bộ các mặt hàng và từng mặt hàng.
 • Phân tích tình hình tăng trưởng lợi nhuận theo khu vực cho toàn bộ các mặt hàng và từng mặt hàng.
 • Liệt kê danh sách các mặt hàng bán chạy nhất.
 • Liệt kê các mặt hàng có doanh số cao nhất.
 • Liệt kê các mặt hàng có lợi nhuận nhiều nhất.
 • So sánh doanh số, lợi nhuận của toàn bộ công ty và theo từng mặt hàng giữa hiện tại và năm trước.

Công nghệ tích hợp mã vạch đa mã của phần mềm quản lý shop eBiz

 • Hệ thống mã vạch theo nhiều chuẩn khác nhau Barcode128, Barcode39, EAN13, …
 • Hỗ trợ chức năng in mã vạch theo công nghệ mới

Bảo mật của Phần mềm quản lý shop eBiz

 • Phần mềm quản lý shop eBiz hỗ trợ phân quyền người dùng theo nhóm chức năng.
 • Phần mềm quản lý shop eBiz đảm bảo chỉ nhưng người có quyền mới thực hiện được các chức năng tương ứng trong hệ thống.

Tiện ích của Phần mềm quản lý shop eBiz

 • Phần mềm quản lý shop eBiz hỗ trợ xuất dữ liệu ra excel, csv, …
 • Phần mềm quản lý shop eBiz hỗ trợ các thao tác xử lý số liệu nhanh chóng: group by, total, sum, …

Môi trường làm việc của Phần mềm quản lý shop eBiz

 • Phần mềm quản lý shop eBiz chạy trên môi trường windows có giao diện đồ họa đẹp mắt.
 • Ngôn ngữ giao tiếp bằng tiếng Việt dễ sử dụng.
 • Phần mềm quản lý shop eBiz có thể sử dụng riêng rẽ (máy đơn – quầy bán hàng và thu tiền), nhiều người dùng (chạy trên mạng nội bộ – nhiều quầy bán hàng và thu tiền), nhiều điểm (chạy qua internet).
 • Đối với hệ thống chuỗi cửa hàng Phần mềm quản lý shop eBiz tự động chuyển số liệu về trung tâm qua đường internet.

Các phân hệ khác của Phần mềm quản lý shop eBiz

 • Phần mềm quản lý chuỗi cửa hàng thông qua internet: giải pháp online, giải pháp kết hợp online và offline
 • Quản lý từ xa qua internet
 • Quản lý thẻ prepaid (thẻ trả trước)
 • Gửi tin nhắn (sms) cho khách hàng
 • Gửi email cho khách hàng
 • Quản lý bảo hành, sửa chữa
 • In thẻ thành viên (chỉ sử dụng cho thẻ từ)

Lợi ích khi sử dụng phần mềm quản lý shop eBiz

 • Tiết kiệm tối đa sức lao động của con người, không còn cảm thấy số lượng công việc quá lớn đè lên đôi vai.
 • Tạo sự yên tâm cho khách hàng vì phương pháp thanh toán cho khách chuyên nghiệp và khoa học tuyệt đối chính xác.
 • Giúp đội ngũ nhân viên phục vụ chuyên nghiệp hơn bởi phương pháp quản lý khoa học.
 • Giảm tối thiểu thời gian quản lý.
 • Báo cáo rõ ràng nhanh chóng mọi lúc.
 • Khả năng mở rộng quy mô một cách dễ dàng.
 • Kiểm soát toàn bộ vấn đề xuất – nhập – tồn hàng hoá.

Phần mềm quản lý cửa hàng – chuỗi cửa hàng

Giới thiệu Phần mềm quản lý cửa hàng eBiz

 • Ứng dụng phần mềm vào việc quản lý cửa hàng trong doanh nghiệp là một nhu cầu tất yếu nhằm nâng cao hiệu quả quản lý và tăng cường mối quan hệ thân thiết với khách hàng trong môi trường cạnh tranh hiện nay. Lựa chọn một phần mềm phù hợp với hoạt động của doanh nghiệp là việc đau đầu với các nhà quản lý.
 • Đội ngũ nhân viên của eBiz đã nghiên cứu và xây dựng Phần mềm quản lý cửa hàng eBiz để hỗ trợ Quý khách hàng quản lý công việc bán hàng một cách hiện đại và chuyên nghiệp.
 • Sử dụng dịch vụ phần mềm của eBiz bạn sẽ được các lợi ích sau:
 • * Dịch vụ hậu mãi chu đáo, nhanh chóng.
 • * Phần mềm hoạt động luôn ổn định, báo cáo chính xác, nhanh chóng.
 • * Phân tích tình hình kinh doanh chính xác, nhanh chóng.
 • * Dự đoán tồn kho lên kế hoạch đặt hàng, điều chuyển hàng.
 • * Chăm sóc khách hàng tốt hơn với nhiều chính sách khuyến mãi; email; sms.
 • * Thời gian bảo hành lên đến 2 năm.
 • * Tùy chỉnh các mẫu báo cáo phù hợp với nhu cầu quản lý.
 • * Phần mềm được thiết kế có khả năng mở rộng, tích hợp.
 • * Được hỗ trợ chuyển dữ liệu để đưa phần mềm vào hoạt động nhanh chóng.
 • * Kiểm soát hoạt động kinh doanh tại bất kỳ đâu.
 • Phần mềm quản lý cửa hàng eBiz đã được cấp giấy chứng nhận quyền sỡ hữu trí tuệ số 3690/2009/QTG.

Mục tiêu của Phần mềm quản lý cửa hàng eBiz

 • Phần mềm quản lý cửa hàng eBiz là công cụ hỗ trợ hiệu quả việc quản lý cửa hàng của các công ty kinh doanh bán lẻ; các cửa hàng; các công ty phân phối.
 • Phần mềm quản lý cửa hàng eBiz hỗ trợ bán hàng bằng Barcode để tăng tốc độ làm hóa đơn thu tiền cho khách hàng và giảm thiểu tối đa sai sót khi nhập liệu.
 • Phần mềm quản lý cửa hàng eBiz hỗ trợ nhiều báo cáo phân tích giúp lãnh đạo đưa ra các quyết định chính xác, kịp thời.
 • Phần mềm quản lý cửa hàng eBiz hỗ trợ lãnh đạo kiểm soát kinh doanh từ xa, không cần có mặt ở công ty.
 • Phần mềm quản lý cửa hàng eBiz hỗ trợ bán hàng bằng máy tính thường hay màn hình cảm ứng (Touch-screen).

Phần mềm quản lý cửa hàng eBiz có thể được áp dụng như

 • Phần mềm quản lý bán lẻ | Phần mềm quản lý bán sỉ
 • Phần mềm quản lý hệ thống phân phối
 • Phần mềm quản lý siêu thị |Phần mềm quản lý chuỗi siêu thị
 • Phần mềm quản lý cửa hàng | Phần mềm quản lý chuỗi cửa hàng
 • Phần mềm quản lý shop | Phần mềm quản lý chuỗi shop | Phần mềm quản lý kênh bán lẻ
 • Phần mềm quản trị bán hàng | Phần mềm quản lý kinh doanh |Phần mềm quản lý kho
 • Phần mềm quản lý cửa hàng thời trang | Phần mềm quản lý chuỗi cửa hàng thời trang
 • Phần mềm quản lý cửa hàng mỹ phẩm | Phần mềm quản lý chuỗi cửa hàng mỹ phẩm
 • Phần mềm quản lý cửa hàng phụ tùng ô tô, xe máy | Phần mềm quản lý chuỗi cửa hàng phụ tùng ô tô, xe máy
 • Phần mềm quản lý cửa hàng điện máy
 • Phần mềm quản lý cửa hàng điện thoại di động

Điểm nổi bật của Phần mềm quản lý cửa hàng eBiz

 • Quản lý thẻ thành viên khách hàng và các chương trình khuyến mãi: giảm giá, tích lũy điểm,…
 • Quản lý các nhiều loại chính sách khuyến mãi trên mặt hàng
 • Quản lý thanh toán tiền mặt, thẻ ngân hàng, thẻ VIP, thanh toán bằng điểm tích lũy,…
 • Hỗ trợ lãnh đạo có thể điều hành công việc từ xa, không cần có mặt ở công ty
 • Phân tích doanh số bán hàng theo từng ngày, từng giờ
 • Phân tích doanh số, lợi nhuận theo thời gian, mặt hàng, khu vực, nhân viên
 • Hoạt động được với tất cả các thiết bị phần cứng (Máy in, máy quét barcode, máy in mã vạch, thẻ,…) thông dụng đã có trên thị trường
 • Hỗ trợ in hóa đơn VAT (GTGT)
 • Hỗ trợ thanh toán bằng nhiều loại nguyên tệ (USD,…)
 • Quản lý giá bán theo chung cho toàn hệ thống hay theo từng nhóm khách hàng

Một số tính năng chính của Phần mềm quản lý cửa hàng eBiz

 • Quản lý các thông tin liên quan đến mặt hàng.
 • Quản lý thông tin package
 • In mã vạch (barcode) của mặt hàng theo tiêu chuẩn quốc tế và Việt Nam.
 • Quản lý danh sách khách hàng, nhà cung cấp (CRM).
 • Quản lý báo cáo của nhân viên kinh doanh sau khi tiếp xúc khách hàng (sale report).
 • Dự báo và cho phép lập đơn đặt hàng cho các mặt hàng không đủ tồn kho.
 • Quản lý thông tin nhập hàng, trả hàng, bán sỉ, bán lẻ, nhập hàng trả lại, hàng hư, hàng bị mất, tồn kho.
 • Quản lý doanh số bán hàng theo nhân viên
 • Cho phép bán hàng có chiết khấu trên hóa đơn.
 • Quản lý thông tin chi, thu, sổ quỹ hằng ngày hay một khoảng thời gian bất kỳ.
 • In được báo cáo bán hàng, báo cáo thu chi hằng ngày.
 • Quản lý theo dõi công nợ: tổng hợp, công nợ chi tiết, công nợ đến hạn thanh toán của khách hàng và nhà cung cấp.
 • In được báo cáo mua hàng, bán hàng, trả hàng, tồn kho hiện tại, nhập xuất tồn, hàng hư mất, lịch sử mua bán chi tiết của một mặt hàng bất kỳ.
 • In được báo cáo doanh thu lợi nhuận của từng loại mặt hàng.
 • In được danh sách các mặt hàng, khách hàng có doanh thu cao nhất trong một khoảng thời gian bất kỳ.
 • In được danh sách mặt hàng bán chạy nhất trong một khoảng thời gian bất kỳ.
 • Sao lưu và phục hồi dữ liệu khi cần thiết.
 • Phân quyền người dùng theo chức năng.
 • Hỗ trợ báo cáo theo nhiều tiêu chí khác

Chức năng quản lý doanh thu của phần mềm quản lý cửa hàng eBiz

 • Quản lý doanh thu theo từng ngày, tháng, năm.
 • Quản lý doanh thu theo thời gian.
 • Quản lý chi tiết doanh thu.
 • Quản lý tổng hợp doanh thu.
 • Quản lý doanh thu theo hoá đơn.
 • Quản lý hàng bán trả lại từ khách hàng.
 • Quản lý hàng bán trả lại nhà cung cấp.
 • Quản lý đơn đặt hàng với nhà cung cấp.
 • Quản lý đơn đặt hàng của khách hàng.
 • Báo cáo doanh số theo nhân viên.
 • Quản lý lỗ lãi kinh doanh trên từng sản phẩm
 • Quản lý doanh thu theo khách hàng.
 • Báo cáo riêng biệt của từng địa điểm hoặc tổng hợp toàn bộ

Chức năng quản lý công nợ của phần mềm quản lý cửa hàng eBiz

 • Quản lý tổng hợp công nợ khách hàng
 • Quản lý chi tiết công nợ khách hàng
 • Quản lý tổng hợp công nợ nhà cung cấp
 • Quản lý chi tiết công nợ nhà cung cấp
 • Phiếu báo nợ khách hàng
 • Phiếu báo nợ nhà cung cấp
 • Tự động cảnh báo công nợ khi bán hàng

Chức năng quản lý sổ quỹ tiền mặt và tiền gửi ngân hàng của phần mềm quản lý cửa hàng eBiz

 • Quản lý tổng hợp chi
 • Quản lý chi tiết chi
 • Quản lý tổng hợp thu
 • Quản lý chi tiết thu
 • Bảng cân đối thu chi
 • Sổ quỹ tiền mặt

Một số tính năng khác của phần mềm quản lý cửa hàng eBiz

 • Nhắc đến hạn thanh toán của khách hàng
 • Nhắc đến hạn thanh toán cho nhà cung cấp
 • Nhắc khách hàng nợ quá giới hạn
 • Nhắc đến sinh nhật của khách hàng
 • Báo cáo xem hàng hoá nào bị bán chậm.
 • Lập báo giá gửi tới khách hàng.

Phân hệ quản lý kho của Phần mềm quản lý cửa hàng eBiz

 • Hỗ trợ quản lý kho bằng mã hàng hay bằng mã vạch (barcode)
 • Hỗ trợ quản lý các mặt hàng cần theo dõi đích danh: serial number, IMEX, …
 • Hỗ trợ cảnh báo hàng tồn kho theo định mức
 • Hỗ trợ xem tồn kho online (ngay tức thì sau khi cập nhật dữ liệu vào hệ thống)
 • Hỗ trợ kiểm kho tự động bằng máy kiểm kho (khi quản lý mặt hàng bằng mã vạch)
 • Quản lý các phiếu nhập, xuất, điều chỉnh, kiểm kê kho
 • Theo dõi chính xác việc nhập xuất của từng mặt hàng hay nhóm mặt hàng
 • Xem tồn kho hiện tại của mặt hàng nhanh chóng
 • Dự đoán số lượng hàng sẽ xuất theo dữ liệu xuất trong lịch sử

Phân hệ quản trị kinh doanh của Phần mềm quản lý cửa hàng eBiz

 • Phân tích tình hình tăng trưởng theo doanh số của toàn công ty và từng mặt hàng theo thời kỳ: tháng, quý, năm.
 • Phân tich tình hình tăng trưởng lợi nhuận của toàn bộ công ty và từng mặt hàng theo thời kỳ: tháng, quý, năm.
 • Phân tích tỷ trọng theo doanh số của từng mặt hàng so với doanh số của tất cả các mặt hàng.
 • Phân tích tỷ trọng theo lợi nhuận của từng mặt hàng so với lợi nhuận của tất cả các mặt hàng.
 • Phân tích tỷ trọng doanh số bán hàng của từng nhân viên kinh doanh, tổ nhân viên kinh doanh so với doanh số của toàn bộ công ty.
 • Phân tích tỷ trọng lợi nhuận bán hàng của từng nhân viên kinh doanh, tổ nhân viên kinh doanh so với lợi nhuận của toàn bộ công ty.
 • Phân tích tình hình tăng trưởng doanh số theo khu vực cho toàn bộ các mặt hàng và từng mặt hàng.
 • Phân tích tình hình tăng trưởng lợi nhuận theo khu vực cho toàn bộ các mặt hàng và từng mặt hàng.
 • Liệt kê danh sách các mặt hàng bán chạy nhất.
 • Liệt kê các mặt hàng có doanh số cao nhất.
 • Liệt kê các mặt hàng có lợi nhuận nhiều nhất.
 • So sánh doanh số, lợi nhuận của toàn bộ công ty và theo từng mặt hàng giữa hiện tại và năm trước.

Công nghệ tích hợp mã vạch đa mã của phần mềm quản lý cửa hàng eBiz

 • Hệ thống mã vạch theo nhiều chuẩn khác nhau Barcode128, Barcode39, EAN13, …
 • Hỗ trợ chức năng in mã vạch theo công nghệ mới

Bảo mật của Phần mềm quản lý cửa hàng eBiz

 • Phần mềm quản lý cửa hàng eBiz hỗ trợ phân quyền người dùng theo nhóm chức năng.
 • Phần mềm quản lý cửa hàng eBiz đảm bảo chỉ nhưng người có quyền mới thực hiện được các chức năng tương ứng trong hệ thống.

Tiện ích của Phần mềm quản lý cửa hàng eBiz

 • Phần mềm quản lý cửa hàng eBiz hỗ trợ xuất dữ liệu ra excel, csv, …
 • Phần mềm quản lý cửa hàng eBiz hỗ trợ các thao tác xử lý số liệu nhanh chóng: group by, total, sum, …

Môi trường làm việc của Phần mềm quản lý cửa hàng eBiz

 • Phần mềm quản lý cửa hàng eBiz chạy trên môi trường windows có giao diện đồ họa đẹp mắt.
 • Ngôn ngữ giao tiếp bằng tiếng Việt dễ sử dụng.
 • Phần mềm quản lý cửa hàng eBiz có thể sử dụng riêng rẽ (máy đơn – quầy bán hàng và thu tiền), nhiều người dùng (chạy trên mạng nội bộ – nhiều quầy bán hàng và thu tiền), nhiều điểm (chạy qua internet).
 • Đối với hệ thống chuỗi cửa hàng Phần mềm quản lý cửa hàng eBiz tự động chuyển số liệu về trung tâm qua đường internet.

Các phân hệ khác của Phần mềm quản lý cửa hàng eBiz

 • Phần mềm quản lý chuỗi cửa hàng thông qua internet: giải pháp online, giải pháp kết hợp online và offline
 • Quản lý từ xa qua internet
 • Quản lý thẻ prepaid (thẻ trả trước)
 • Gửi tin nhắn (sms) cho khách hàng
 • Gửi email cho khách hàng
 • Quản lý bảo hành, sửa chữa
 • In thẻ thành viên (chỉ sử dụng cho thẻ từ)

Lợi ích khi sử dụng phần mềm quản lý cửa hàng eBiz

 • Tiết kiệm tối đa sức lao động của con người, không còn cảm thấy số lượng công việc quá lớn đè lên đôi vai.
 • Tạo sự yên tâm cho khách hàng vì phương pháp thanh toán cho khách chuyên nghiệp và khoa học tuyệt đối chính xác.
 • Giúp đội ngũ nhân viên phục vụ chuyên nghiệp hơn bởi phương pháp quản lý khoa học.
 • Giảm tối thiểu thời gian quản lý.
 • Báo cáo rõ ràng nhanh chóng mọi lúc.
 • Khả năng mở rộng quy mô một cách dễ dàng.
 • Kiểm soát toàn bộ vấn đề xuất – nhập – tồn hàng hoá.

Dịch vụ cho thuê phần mềm

Nhằm hỗ trợ cho các doanh nghiệp không đủ chi phí để trang bị phần mềm quản lý doanh nghiệp eBusiness đã có thêm dịch vụ cho thuê phần mềm.

Dịch vụ cho thuê phần mềm phù hợp với:

 • Các doanh nghiệp mới thành lập nhưng muốn có phần mềm để quản lý hoạt động nhưng chưa muốn đầu tư mua phần mềm.
 • Các doanh nghiệp chưa muốn đầu tư mua phần mềm nhưng muốn có phần mềm để thử nghiệm quản lý hoạt động, tứ đó, đánh giá và quyết định mức độ đầu phần mềm quản lý hoạt động doanh nghiệp.
 • Các doanh nghiệp không muốn đầu tư một lúc một số tiền lớn nhưng vẫn muốn có phần mềm để quản lý hoạt động.

Danh sách các phần mềm cho thuê:

 • Phần mềm quản lý bán hàng: cửa hàng, chuỗi cửa hàng; bán sỉ, phân phối
 • Phần mềm quản lý siêu thị, chuỗi siêu thị
 • Phần mềm quản lý nhà hàng
 • Phần mềm quản lý cafe
 • Phần mềm quản lý spa, beauty salon, massage
 • Phần mềm quản lý thẩm mỹ viện
 • Phần mềm quản lý khách sạn
 • Phần mềm quản lý karaoke
 • Phần mềm quản lý thẻ thành viên, tích điểm

 

Tư vấn thiết kế triển khai dự án công nghiệ thông tin

Hiện nay công nghệ thông tin ngày càng phát triển và cho thấy việc ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác quản lý thông tin của tổ chức, doanh nghiệp.

eBusiness mang đến cho bạn dịch vụ tư vấn chuyên nghiệp. eBusiness sẽ giúp bạn đưa công nghệ thông tin vào việc quản lý một cách nhanh chóng hiệu quả.

eBusiness cung cấp các dịch vụ tư vấn bao gồm:

 • Lập dự án đầu tư.
 • Lập hồ sơ phân tích, thiết kế hệ thộng và tổng dự toán.
 • Tư vấn triển khai và giám sát thi công các dự án.
 • eBusiness đã được Sở Thông tin và Truyền thông Tp. HCM đánh giá là đơn vị tư vấn có chất lượng.
 • eBusiness là một trong số ít đơn vị có đăng ký chức năng “Thiết kế công trình công nghệ thông tin”.

Phần mềm quản lý trung tâm thương mại – Foodcourt – Khu ăn uống

Giới thiệu Phần mềm quản lý Trung tâm thương mại – Foodcourt – Khu ăn uống eBusiness

 • Trung tâm thương mại ngày càng phổ biến ở Việt Nam. Công việc quản lý hoạt động của trung tâm thương mại đòi hỏi một đội ngủ nhân viên chuyên nghiệp và mất rất nhiều công sức.
 • Phần mềm quản lý trung tâm thương mại -Foodcourt- Khu ăn uống eBusiness được thiết kế nhằm hỗ trợ bạn giảm công sức trong việc quản lý hoạt động của trung tâm thương mại. Phần mềm quản lý trung tâm thương mại -Foodcourt- Khu ăn uống eBusinesssẽ giúp bạn quản lý công việc một cách hiện đại và chuyên nghiệp.
 • Phần mềm quản lý trung tâm thương mại -Foodcourt- Khu ăn uống eBusiness hỗ trợ quản cho tất cả các bộ phận trong trung tâm thương mại: thu ngân, kế toán, quản lý tầng, sản phẩm, marketing, lãnh đạo.
 • Các phân hệ chính của Phần mềm quản lý trung tâm thương mại – FoodCourt – Khu ăn uốngeBusiness: Quản lý bán hàng (POS), Quản lý khu ăn uống (FoodCourt), Quản lý hợp đồng (contract), Quản lý hàng hóa (Good control) , Quản lý khách hàng (CRM) , Quản lý thẻ trả trước (Prepaid card), Quản lý thẻ quà tặng (Gift Card) .

Tính năng chính của Phần mềm quản lý Trung tâm thương mại – Foodcourt – Khu ăn uống eBusiness

 • Quản lý thông tin thống nhất xuyên suốt trên toàn hệ thống
 • Quản lý được tất cả các loại cửa hàng (shop): thời trang, ăn uống,…
 • Quản lý chi tiết thông tin khách hàng, thẻ thành viên cùng với các hình thức khuyến mãi theo thẻ thành viên: tích lũy điểm, thanh toán băng điểm theo giờ trong ngày, theo cửa hàng, theo ngày sinh nhật khách hàng,…
 • Hỗ trợ in thẻ thành viên bằng thẻ từ.
 • Quản lý hợp đồng và thông báo thanh toán cho các cửa hàng theo hai hình thức: đơn giá thuê cố định, chia doanh thu.
 • Hỗ trợ thanh toán tiền mặt, thẻ ngân hàng (có ghi nhận phí thẻ), thanh toán bằng điểm tích lũy.
 • Hỗ trợ quản lý kho chi tiết đến từng cửa hàng.
 • Hỗ trợ in mã vạch cho mặt hàng theo từng cửa hàng.
 • Hỗ trợ theo dõi doanh thu chi tiết của từng cửa hàng.
 • Hỗ trợ phát hành và quản lý thẻ quà tặng (gift voucher) bằng thẻ từ hay thẻ giấy.
 • Hỗ trợ quản lý khu ăn uống (cho phép sử dụng thẻ trả trước – prepaid card), khu game.
 • Hỗ trợ chấm công nhân viên bằng thẻ từ.
 • Hỗ trợ gửi tin nhắn SMS cho khách hàng về các chương trình khuyến mãi.
 • Hỗ trợ nhiều báo biểu phân tích doanh theo cửa hàng, mặt hàng chi tiết đến giờ, ngày, tuần,…
 • Hỗ trợ in thẻ thành viên bằng thẻ từ.

Bảo mật của Phần mềm quản lý Trung tâm thương mại – Foodcourt – Khu ăn uống eBusiness

 • Phần mềm quản lý trung tâm thương mại – FoodCourt -Khu ăn uống eBusiness hỗ trợ phân quyền người dùng theo nhóm chức năng.
 • Phần mềm quản lý trung tâm thương mại – FoodCourt -Khu ăn uống eBusiness đảm bảo chỉ nhưng người có quyền mới thực hiện được các chức năng tương ứng trong hệ thống.

Tiện ích của Phần mềm quản lý Trung tâm thương mại – Foodcourt – Khu ăn uống eBusiness

 • Hỗ trợ xuất dữ liệu ra excel, csv, …
 • Hỗ trợ các thao tác xử lý số liệu nhanh chóng: group by, total, sum, …

Môi trường làm việc của Phần mềm quản lý Trung tâm thương mại – Foodcourt – Khu ăn uống eBusiness

 • Phần mềm quản lý trung tâm thương mại – FoodCourt -Khu ăn uống eBusiness chạy trên môi trường windows có giao diện đồ họa đẹp mắt. Ngôn ngữ giao tiếp bằng tiếng Việt dễ sử dụng.
 • Phần mềm quản lý trung tâm thương mại – FoodCourt -Khu ăn uống eBusiness có thể sử dụng riêng rẽ (máy đơn – quầy bán hàng và thu tiền) hay nhiều người dùng (chạy trên mạng nội bộ – nhiều quầy bán hàng và thu tiền).

Các phân hệ khác của Phần mềm quản lý Trung tâm thương mại – Foodcourt – Khu ăn uống eBusiness

 • Phân hệ truy cập dữ liệu từ xa qua internet sử dụng trong trường hợp lãnh đạo muốn truy cập dữ liệu từ xa, vd: từ nhà riêng, khi đi công tác,…
 • Phân hệ gửi tin nhắn sms cho thành viên.
 • Phân hệ gửi email cho thành viên.
 • Phân hệ tra cứu điểm trong thẻ thành viên.

Giải pháp thẻ thành viên thẻ tích điểm

Giải pháp thẻ thành viên, thẻ tích điểm (loyalty) của eBusiness là một trong những giải pháp quản lý khách hàng thân thiết hiệu quả nhất dành cho các Doanh nghiệp, các Đơn vị điều hành chương trình khách hàng thân thiết.

 • Giải pháp thẻ thành viên, thẻ tích điểm (loyalty) của eBusiness kết hợp khả năng tương tác cao với khách hàng, theo dõi các giao dịch, hệ thống quản lý điểm thưởng, chiến dịch marketing, theo dõi phản hồi của khách hàng từ việc tiếp thị qua email và tin nhắn SMS cũng như dịch vụ khách hàng – tất cả vào trong cùng một gói dịch vụ – dễ áp dụng, triển khai và phù hợp với từng doanh nghiệp.

Giải pháp thẻ thành viên, thẻ tích điểm (loyalty) của eBusiness giúp các doanh nghiệp gia tăng doanh thu từ nhóm khách hàng có sẵn.

 • Thông qua hệ thống Giải pháp thẻ thành viên, thẻ tích điểm (loyalty) của eBusiness doanh nghiệp có thể tác động một cách có hệ thống đến thói quen tiêu dùng của khách hàng (số lần ghé thăm, số tiền chi tiêu). Nhờ đó, nâng cao giá trị của nhóm khách hàng có sẵn và gia tăng lợi nhuận đến mức tối đa.

Giải pháp thẻ thành viên, thẻ tích điểm (loyalty) của eBusiness còn giúp doanh nghiệp giảm chi phí marketing và khuyến mãi nhưng vẫn đạt được hiệu quả cao, thậm chí là cao hơn các phương pháp marketing truyền thống.

 • Giải pháp thẻ thành viên, thẻ tích điểm (loyalty) của eBusiness giúp đưa ra các chiến lược marketing có định hướng, có nghĩa là nhận được tỉ lệ phản hồi cao hơn thông qua mức chi phí thấp hơn. Với đặc điểm tặng thưởng theo nhóm khách hàng, doanh nghiệp có thể cắt giảm chi phí không cần thiết cho những đối tượng khách hàng ít đem lại lợi nhuận và chăm sóc những khách hàng có giá trị hơn.

Giải pháp thẻ thành viên, thẻ tích điểm (loyalty) của eBusiness giúp cách doanh nghiệp tăng cường việc giữ chân và duy trì khách hàng.

 • Giải pháp thẻ thành viên, thẻ tích điểm (loyalty) của eBusiness giúp doanh nghiệp giữ chân khách hàng bằng việc xây dựng mối quan hệ lâu dài giữa doanh nghiệp với khách hàng. Ngoài ra, Giải pháp thẻ thành viên, thẻ tích điểm (loyalty) của eBusiness còn giúp doanh nghiệp giữ chân khách hàng lâu hơn bằng cách: tặng thưởng cho khách hàng, khuyến khích khách hàng tiếp tục mua hàng/sử dụng dịch vụ thông qua cơ chế tặng thưởng hợp lý và hiệu quả.

Với sự hỗ trợ của giải pháp thẻ thành viên, thẻ tích điểm (loyalty) của eBusiness, doanh nghiệp có thể cải thiện khả năng phục vụ khách hàng, dễ dàng nắm bắt được ý thích và thói quen mua sắm của khách hàng.

 • Giải pháp thẻ thành viên, thẻ tích điểm (loyalty) của eBusiness không chỉ giúp doanh nghiệp theo dõi từng giao dịch với khách hàng mà còn cung cấp một cái nhìn toàn diện về khách hàng tại thời điểm diễn ra giao dịch, cho phép mang lại dịch vụ mang tính cá nhân hoá cao.

Hãy dẫn đầu trong cuộc cạnh tranh bằng những công cụ báo cáo và quản lý dữ liệu mạnh mẽ.

 • Theo dõi và hình dung các kênh bán hàng; phân tích xu hướng bán hàng và marketing, xem xét một cách linh hoạt những hệ thống quản lý quan hệ khách hàng (Customer Relationship Management- CRM) then chốt nhờ vào những công cụ báo cáo và hiển thị mạnh mẽ của Giải pháp thẻ thành viên, thẻ tích điểm (loyalty) của eBusiness.

Phần mềm gửi nhận tin nhắn sms – quay số trúng thưởng

Ứng dụng phần mềm gửi nhận tin nhắn sms của eBusiness sẽ giúp bạn gửi thông tin các sản phẩm, chương trình khuyến mãi đến khách hàng nhanh nhất, từ đó, sẽ tăng cường hiệu quả kinh doanh của công ty đáng kể.

CÁC TÍNH NĂNG NỔI BẬT CỦA PHẦN MỀM GỬI NHẬN TIN NHẮN SMS EBUSINESS

 • Gửi tin nhắn phục vụ các chương trình tiếp thị của doanh nghiệp.
 • Nhận tin nhắn khách hàng tham gia các chương trình dự đoán, khuyến mãi.
 • Tích hợp với hệ thống quản lý khách hàng (CRM) hiện có của doanh nghiệp.
 • Quay số trúng thưởng – có thể sử dụng quay lên truyền hình.
 • Sử dụng cùng lúc đến 3 modem GSM hay điện thoại.

PHẦN MỀM GỬI NHẬN TIN NHẮN SMS EBUSINESS HIỆN ĐANG ĐƯỢC SỬ DỤNG TẠI:

 • ++ Công ty sữa Abbot
 • ++ Beauty Salon Mano
 • ++ VCG Commuications
 • ++ Cửa hàng thởi trang Táo Đỏ
 • ++ Beauty salon Ami

Phần mềm quản lý bán gas – phân phối gas

Mục tiêu của Phần mềm quản lý bán gas phân phối gas eBusiness

 • Quản lý doanh thu, doanh số, công nợ bán LPG chai chi tiết theo từng khách hàng, từng tuyến bán lẻ, từng thị trường ( VD: HCM, Miền Tây, Miền Đông Nam bộ).
 • Quản lý vỏ chai: số lượng cho khách hàng mượn, số lượng khách hàng trả lại, số lượng vỏ khách hàng còn nợ hoặc còn gửi lại công ty, số lượng đã thu tiền đặt cọc, mức đặt cọc theo từng thời điểm, từng khách hàng, số lượng vỏ màu khách hàng giao cho công ty (nếu có).
 • Quản lý chặt chẽ chính sách giá bán, các chính sách chiết khấu, hỗ trợ , tổng số tiền chiết khấu, hỗ trợ cho từng khách hàng, theo từng thời điểm, từng thị trường.
 • Triển khai tại bộ phận quản lý bán LPG chai thuộc phòng Tổng hợp kinh doanh.

Tính năng chính của Phần mềm quản lý bán gas phân phối gas eBusiness

Quản lý mặt hàng & chính sách giá

 • Các mặt hàng được phân chia theo khối lượng LPG chứa trong chai và màu sơn của chai. Hiện tại có các mặt hàng sau: LPG chai: xám 12kg, xanh 12kg, vàng 12kg, đỏ 12kg, đỏ 12,5kg, xám 45kg, xám 50 kg ( để mở khi cần có thể thêm mặt hàng mới vào ).
 • Giá (đã trừ chiết khấu trực tiếp) áp dụng cho từng mặt hàng, từng khách hàng, từng thời điểm là khác nhau-> Chương trình cần hỗ trợ thay đổi giá hàng loạt (tăng, giảm theo số tiền cụ thể ví dụ tăng 1000, 2000…) và có thể thay đổi giá riêng từng khách hàng nhanh chóng; theo dõi lịch sử thay đổi giá của từng mặt hàng, khách hàng.
 • Chính sách chiết khấu, hỗ trợ

Chinh sách chiết khấu, hỗ trợ gồm có hai loại:

 • Trừ trực tiếp khi bán hàng:
 • Giảm giá bán trực tiếp:
  • Tùy theo từng khu vực, từng khách hàng, chính sách công ty mà giảm trực tiếp trừ thẳng vào giá bán lẻ LPG chai do công ty qui định. Giá bán lẻ LPG chai cùng một mặt hàng do công ty qui định là như nhau cho tất cả các khách hàng ở cùng một thời điểm. Chính sự khác nhau về mức chiết khấu trực tiếp tạo nên sự khác biệt về giá giữa các khách hàng. Mức giảm giá trực tiếp này tương đối ổn định trong một thời gian.
 • Hỗ trợ trả vỏ:
  • Tùy theo phát sinh thực tế mà giảm trực tiếp trừ thẳng vào giá bán cho khách hàng.
 • Chiết khấu cuối tháng:
 • Được tính vào cuối tháng căn cứ vào số lượng LPG chai bán trong tháng và chính sách chiết khấu, hỗ trợ áp dụng cho khách hàng.
 • Tùy theo mức sản lượng từng khách hàng sẽ có mức chiết khấu, hỗ trợ tương ứng khác biệt nhau.
 • Theo từng khách hàng, theo từng thời điểm mà có chính sách chiết khấu, hỗ trợ cố định hoặc có thời hạn.

Quản lý bán hàng

 • Quản lý doanh số bán từng khách hàng, từng tuyến bán lẻ, từng thị trường theo thời gian.
 • Quản lý doanh thu, công nợ theo từng khách hàng, từng tuyến, từng thị trường theo thời gian.
 • Nhóm khách hàng nhỏ, lẻ: lấy hàng thông qua các tuyến xe giao hàng, mỗi tuyến xe giao hàng sẽ giao cho 1 hay nhiều khách hàng. Nhóm này cần thống kê báo cáo theo tuyến và chi tiết từng khách hàng.
 • Nhóm khách hàng lớn: nhận hàng tại các kho của công ty hoặc công ty giao hàng tận nơi. Nhóm này chỉ cần thống kê theo từng khách hàng, theo thị trường.
 • Hệ thống tự áp giá cho từng mặt hàng bằng cách tra vào bảng giá.
 • Doanh số theo theo nhân viên giao hàng
 • Gồm có hai nhóm khách hàng:

Quản lý Vỏ bình

 • Quản lý số lượng vỏ đã giao, nhận về mặt số lượng và loại vỏ ( GĐ, Sopet, Vinagas… )
 • Quản lý số lượng vỏ đã cho khách hang  mượn hoặc trả lại => quản lý số lượng bình khách hàng đang nợ.
 • Quản lý số lượng, mức thế chân vỏ bình theo từng thời điểm và số tiền đặt cọc mà Bên A đã thu của khách hàng.

Bảo mật của Phần mềm quản lý bán gas phân phối gas eBusiness

 • Phần mềm quản lý bán gas phân phối gas eBusiness hỗ trợ phân quyền người dùng theo nhóm chức năng.
 • Phần mềm quản lý bán gas phân phối gas eBusiness đảm bảo chỉ nhưng người có quyền mới thực hiện được các chức năng tương ứng trong hệ thống.

Tiện ích của Phần mềm quản lý bán gas phân phối gas eBusiness

 • Phần mềm quản lý bán gas phân phối gas eBusiness hỗ trợ xuất dữ liệu ra excel, csv, …
 • Phần mềm quản lý bán gas phân phối gas eBusiness hỗ trợ các thao tác xử lý số liệu nhanh chóng: group by, total, sum, …

Môi trường làm việc của Phần mềm quản lý bán gas phân phối gas eBusiness

 • Phần mềm quản lý bán gas phân phối gas eBusiness chạy trên môi trường windows có giao diện đồ họa đẹp mắt. Ngôn ngữ giao tiếp bằng tiếng Việt dễ sử dụng.
 • Phần mềm quản lý bán gas phân phối gas eBusiness có thể sử dụng riêng rẽ (máy đơn – quầy bán hàng và thu tiền), nhiều người dùng (chạy trên mạng nội bộ – nhiều quầy bán hàng và thu tiền) hay quản từ xa qua internet.
 • Đối với hệ thống chuỗi cửa hàng: Phần mềm quản lý bán gas phân phối gas eBusiness tự động chuyển số liệu về trung tâm qua đường internet

Các phân hệ khác của Phần mềm quản lý bán gas phân phối gas eBusiness

 • Phân hệ đồng bộ dữ liệu qua internet giữa cửa hàng và trung tâm sử dụng trong trường hợp quản lý chuỗi cửa hàng.
 • Phân hệ truy cập dữ liệu từ xa qua internet sử dụng trong trường hợp lãnh đạo muốn truy cập dữ liệu từ xa, vd: từ nhà riêng, khi đi công tác, …
 • Phân hệ quản lý điểm loyalty, thông tin khách hàng online (dùng thống nhất trên toàn hệ thống cửa hàng) sử dụng trong trường hợp quản lý chuỗi cửa hàng.
 • Phân hệ quản lý thẻ trả trước (Prepaid Card).
 • Phân hệ gửi tin nhắn SMS cho khách hàng.
 • Phân hệ gửi email cho khách hàng.

Phần mềm đang được vận hành ổn định tại Gia Đình Gas

Phần mềm quản lý bán vàng – tiệm vàng | Chuỗi tiệm vàng

Giới thiệu phần mềm quản lý bán vàng – tiệm vàng eBusiness:

 • Quản lý tiệm vàng – bán vàng là công việc phức tạp và mất nhiều công sức. Hiện nay đối với các tiệm vàng thông thường chưa áp dụng phần mềm thường phải kiểm kê và tổng kết tiền rất lầu và có xảy ra thất thoát.
 • eBusiness đã nghiên cứu và thiết kế phần mềm quản lý bán vàng hỗ trợ bạn giảm thiểu công việc hàng ngày và tăng cường tính chuyên nghiệm cho tiệm vàng.

Các tính năng chính của phần mềm quản lý bán vàng – tiệm vàng eBusiness:

Phòng Quản lý thợ:

 • Quản lý vàng vẻ giao thợ
 • Quản lý vàng gói giao thợ
 • Quản lý tiền công trả thợ
 • Chuyển vàng hư đem đi nấu
 • Nêm vàng (in mã vạch) cho các món nữ trang
 • Quản lý hột xoàn: định giá, nêm cho tiệm vàng bán.
 • Theo dõi nhập xuất tồn, vàng, tiền, hột xoàn, hột màu,…

Phòng Phân loại vàng để sản xuất:

 • Nhận vàng gói được mua từ tiệm vàng –> kiểm tra lại và phân loại.
 • Giao vàng gói cho phòng quản lý thợ chùi lại
 • Giao vàng vẻ cho phòng quản lý thợ làm nữ trang mới
 • Giao hột cho phòng quản lý thợ định giá
 • Giao vàng gói bị hư đem đi nấu
 • Quản lý nhập xuất tồn vàng, hột

Phòng Quản lý giá:

 • Cập nhật bảng giá vàng: bán, thâu
 • Cập nhật bảng giá ngoại tệ: bán, thâu
 • Cập nhật phần trăm lỗ khi đổi hột, đổi vàng trắng

Phòng Nấu vàng:

 • Nhập vẻ đi nấu về.
 • Chuyển vẻ cho phòng quản lý thợ làm đồ mới

Phòng trợ lý:

 • Nhập vàng gói, đồ mới từ phòng quản lý thợ
 • Chuyển vàng gói, đồ mới cho tiệm vàng bán.

Tiệm vàng:

 • Bán vàng: bán nữ trang, hột xoàn, khánh vàng,….
 • Bán ngoại tệ
 • Đổi vàng: đổi nữ trang, đổi hột xoàn,….
 • Thâu vàng: thâu nữ trang, hột xoàn (của tiệm hay của bên ngoài)
 • Thâu ngoại tệ
 • Nhận gia công nữ tràng và chuyển cho phòng quản lý thợ gia công
 • Tổng kết vàng thâu
 • Tổng kết tiền mặt
 • Chuyên vàng thâu cho phòng phân loại vàng
 • Chuyển tiền cho kế toán.

Kế toán:

 • Chuyển tiền cho tiệm vàng
 • Tổng kết lãi lỗ theo vàng (quy về vàng 24k)
 • Theo dõi lãi lỗ hàng ngày (quy về vàng 24k)
 • Quản lý mức thưởng theo sản phẩm của nhân viên bán hàng