Phần mềm kế toán – cyber accounting

Phân hệ phần mềm quản lý kinh tế CYBER ACCOUNTING với vai trò là trung tâm lưu trữ thông báo về kinh tế tài chính kế toán của bộ chiến thuật ERP; vận hành tất cả những luận điểm liên quan đến kế toán, từ dòng lưu chuyển tiền, kế toán tổng hợp, lập báo cáo kinh tế đến gia tài thắt chặt và cố định, tính túi tiền chế tạo. Giúp cho khách hàng giảm bớt những quy trình nhập liệu, thống kê giám sát và tập hợp số liệu; Dùng nhiều thời hạn hơn để phân tích số liệu tài chính, lập kế hoạch kinh tế tài chính, hoạch định những chiến lược tài chính góp thêm phần sâu sát hiệu quả sinh hoạt của người sử dụng.

Phân hệ phần mềm vận hành kinh tế CYBER ACCOUNTING với đầy đủ nhất về những Module và nghiệp vụ kế toán như: Module Kế toán tổng hợp, Module kế toán tiền mặt tiền gửi, Module kế toán bán hàng và công nợ phải thu, Module kế toán mua sắm chọn lựa and công nợ phải trả, Module kế toán hàng tồn kho, Module kế toán giá thành and tính giá thành, Module kế toán gia sản cố định và thắt chặt, Module kế toán công cụ dụng cụ, Module kế toán chủ chi tiêu, hệ thống report thuế, báo cáo kinh tế tài chính & báo cáo quản trị. Với đầy đủ các đầu vào chứng từ của các nghiệp vụ khác biệt như: Phiếu kế toán, phiếu kế toán định kỳ, bút toán kết chuyển – phân chia, Phiếu thu – chi, báo nợ – báo có, hoá đơn bán hàng, hoá đơn mua sắm chọn lựa, hoá đơn dịch vụ, chứng từ bù trừ công nợ, phiếu xuất nhập kho, phiếu điều chuyển kho, phiếu xuất hàng bán trả lại nhà cung cấp, phiếu nhập hàng bán trả lại, phiếu nhập xuất công cụ dụng cụ,…

VỀ báo cáo

  1. A) báo cáo kế toán

Cyber Accounting 8.0: được cho phép người tiêu dùng lên các report tài chính theo thông tư, quyết định tiên tiến nhất do bộ kinh tế tài chính phát hành, hệ thống sổ sách kế toán theo những hình thức “Nhật ký chứng từ, chứng từ ghi sổ, nhật ký chung, nhật ký sổ cái”, hệ thống báo cáo nhập xuất tồn kho, report khấu hao TSCĐ, báo cáo phân chia CCDC, khối hệ thống Bảng Giá giá thành…

B)Báo cáo thuế

Cyber Accounting 8.0: cho phép lên những report thuế như: Tờ khai thuế, bảng kê thuế GTGT đầu ra, đầu vào, sổ chi tiết thuế…, auto chuyển dữ liệu kê thuế sang phần mềm kê khai thuế do tổng cục thuế ban hành.

C)Báo cáo chủ tịch và nghiên cứu

Cyber Accounting 8.0: chất nhận được quản lý và vận hành and hỗ trợ hệ thống báo cáo chủ tịch về lợi nhuận – túi tiền – lệch giá với phân lớp theo khá nhiều chiều khác biệt như; Theo trung tâm doanh thu, theo trung tâm Ngân sách, theo bộ phận – chuyên viên, khoản mục phí, dự án công trình, hạng mục dự án công trình, vụ việc, sản phẩm, nhóm sản phầm, đơn vị member, chuyên viên, phòng ban.

Cyber Accounting 8.0: có thể chấp nhận được quản lý và vận hành và cung ứng hệ thống báo cáo chủ tịch đa ngoại tệ, report giá cả sản xuất theo khá nhiều phương án tính Chi phí khác biệt như “Giá thành một bước, nhiều bước: Theo định mức, tập hợp trực tiếp, phân bổ…” Không dừng lại ở đó còn hỗ trợ một loạt các report thống kê, report chủ tịch, báo cáo nhanh Ship hàng tốt cho nhiều ngành nghề sale khác nhau.

Cyber Accounting 8.0: hỗ trợ nhiều các báo cáo nghiên cứu và phân tích số liệu liên năm của không ít kỳ hạch toán sale khác biệt bên trên một bảng nhiều cột. Số liệu của mỗi kỳ được in ra ở một cột riêng. Người tiêu dùng rất có thể chọn lựa số kỳ, so sánh kỳ report theo ngày, tuần, tháng, quý, năm và số kỳ.

Cyber Accounting 8.0: hỗ trợ khối hệ thống report vận hành công nợ theo hoá đơn, theo hạn thanh toán giao dịch, theo HĐ, theo lệnh sản xuất hàng…

Cyber Accounting 8.0: hỗ trợ hệ thống báo cáo tức thời về cân đối nhu cầu vật tư – hàng hóa, thị hiếu sản xuất, cân đối deals bán hàng, giao dịch mua sắm và chọn lựa, theo dõi tình hình bán hàng theo nhiều chỉ tiêu, tiêu thức khác biệt như: món đồ, nhóm sản phẩm, nhân viên/bộ phận bán hàng, địa bàn, mô hình doanh nghiệp..

Cyber Accounting 8.0: cung ứng khối hệ thống report quản trị về kho như; phân tích quản trị tồn kho hàng hóa vật tư chậm giao vận, đo lường và thống kê lượng hàng dữ trữ theo không ít chỉ tiêu and tiêu thức vận hành khác nhau.

Cyber Accounting 8.0: cung ứng khối hệ thống báo cáo phân tích kế hoạch, thực hiện về bán hàng, mua sắm và chọn lựa, sử dụng vật tư, Chi phí, doanh thu, lợi nhuận..và được cụ thể theo từng trung tâm lợi nhuận – trung tâm giá thành, HĐ, sản phẩm, nhóm hàng, quý khách, nhóm khách hàng…

VỀ quản lý và vận hành DANH MỤC

Tra cứu các danh mục theo khá nhiều chiều, định nghĩa hiện thị và thứ tự sắp xếp các trường hiện thị.

Được cho phép phân nhóm những danh mục theo cấu trúc hình cây để giao hàng nghiên cứu số liệu.

Cho phép thay đổi, gộp – đổi mã, phân quyền danh mục theo chức năng: Xóa – sửa – tạo mới – đổi mã – In; Phân quyền danh mục theo nhóm phân nhóm

VỀ quản lý giao dịch

Vận hành, khai báo mức xử lý – trạng thái các giao dịch

Lập chứng từ

Chờ duyệt

Đang nhập – xuất

Chấm dứt

Đóng

Chuyển sổ cái/ sổ kho

Cho phép khai báo, phân quyền các đơn hàng

Được cho phép khai báo khuôn dạng chứng từ

Cho phép khai báo đo lường và tính toán tồn tức thời

Cho phép thêm những trường trong screen nhập liệu để hợp với yêu cầu quản lý và vận hành & nghiên cứu số liệu.

VỀ technology

Công cụ lập trình

Microsoft Visual Studio .Net (Vb.Net, C#, ASP.Net)

Cơ sở dữ liệu

SQL Server 2005/2008/2010/2012..

Phong cách thiết kế lập trình

Khách – chủ, 3 lớp (Client-server; 3 layer)

Công cụ báo cáo

Crystal Reports

Giao diện

Winform; báo cáo Webform

Kết xuất (Export)

Kết xuất dữ liệu ra tệp có định dạng Excel, pdf, Word, Text,Xml theo đúng mẫu

Truy nhập (Import)

Hỗ trợ import từ dữ liệu Excel

Phông chữ

Unicode tiêu chí việt nam TCVN 6909:2001

Bảo mật

Hệ thống được mã hóa bảo mật theo thuật toán MD5 “không dịch ngược” and phân quyền chi tiết đến công dụng, chứng từ, nút lệnh, trạng thái deals “mức xử lý” của chứng từ, phân quyền theo kho, nhóm quý khách ..

Chính sách tự động hóa định kỳ lưu trữ (Backup) số liệu

Môi trường xung quanh thao tác làm việc

Hệ điều hành: Win Server, Windown (NT,XP,2000,98x,Me,7…)

Mạng: LAN, WAN, truy cập từ xa

VỀ ích lợi

Hạch toán kép: Nhiều nợ, nhiều có, số liệu liên năm, đa ngoại tệ, hệ thống report Anh/Việt

Truy xuất: Excel, Pdf, Word, Text, e-mail, xem dạng đồ thị, bố trí, lọc theo nhiều cột khác nhau

Kỹ thuật Drill Down: Sổ tổng hợp – Sổ chi tiết – Chứng từ

Đa nhiệm – Multi Stask: chất nhận được mở nhiều công dụng một lúc.

Tự động: có thể chấp nhận được người sử dụng tự động hóa định nghĩa phương thức truy vấn số liệu report và sửa đổi mẫu biểu các report in ra; tự động hóa định nghĩa trường “Cột” báo cáo: Tiêu đề cột báo cáo, độ rộng cột, kéo thả cột; tự động tính tổng cộng và thể hiện số dòng khi chọn lựa ô dữ liệu.

Tự động: cho phép auto xác minh công việc và tiến hành chạy bút toán đóng sổ ”Bút toán chạy theo lần lượt các tác dụng như: phân chia, khấu hao, kết chuyển, giá vốn, Ngân sách, lãi lỗ..”, tự động hóa làm tròn số khi đo lường các số lẻ

Xào luộc – Copy: cho phép coppy số liệu phần mềm dễ dàng bằng thao tác làm việc Ctrl+C & Ctrl+V ra những ứng dụng khác.

Phím tắt: Dễ sử dụng, tiết kiệm thời gian search & cập nhập chứng từ, thao tác làm việc hoàn toàn có thể bằng bàn phím and những phím tắt được định nghĩa theo chuẩn của hệ điều hành Windown.

Kiểm soát: được cho phép kiểm soát điều hành dấu vết chừng từ: Tạo lập – sửa – xoá – In; Phân quyền truy cập chứng từ theo những mức xử lý: Lập – Chờ duyệt – Duyệt – dứt – Hạch toán sổ cái, sổ kho…;

Mở rộng: cho phép cấu hình mở rộng may đo chương trình thêm những chức năng, những phân hệ, những Module theo nhu cầu đặc trưng vận hành một cách đúng mực, nhanh chóng and đơn giản bằng những thao tác trực quan

VỀ GIAO DIỆN

Giao diện Anh/Việt và người tiêu dùng rất có thể auto định nghĩa giao diện

Sử dụng dễ, search nhanh, thao tác làm việc có thể bằng bàn phím.

Những yêu cầu của công tác quản lý được tiến hành 1 cách đúng mực rõ rệt & nhanh gọn (Hệ thống – đơn hàng – report – Danh mục – Số dư – Tính toán).

Tính mở cao: dễ dàng và đơn giản áp dụng mở rộng với những đơn vị, các phòng ban như phòng sale, vật tư, kho dùng chương trình với số liệu bóc tách biệt hay số liệu liên kết thống nhất.

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *