Phần mềm quản lý thông tin nhà cung cấp

Phân hệ phần mềm quản lý mua sắm chọn lựa tự động hóa hoá mọi nghiệp vụ mua sắm chọn lựa như: Từ lập kế hoạch mua sắm và chọn lựa (kế hoạch dữ trữ, kế hoạch năm, kế hoạch quý …), đến quản lý và vận hành giao dịch mua hàng, theo dõi việc ship hàng của nhà cung cấp, phân hệ này cũng theo dõi việc nhập khẩu hàng hoá and thống kê giám sát các túi tiền liên quan đến sinh hoạt mua sắm chọn lựa.

CHỨC NẲNG quản lý CỦA PHÂN HỆ vận hành mua sắm chọn lựa

Vận hành thông báo nhà sản xuất

Vận hành thông báo and phân nhóm nhà sản xuất Ship hàng cho công tác phân tích số liệu.

Quản lý và vận hành tình trạng triển khai Ship hàng, đơn giá của những nhà sản xuất.

Vận hành KẾ HOẠCH mua sắm

Quản lý kế hoạch mua sắm dựa bên trên tính toán tự động vòng luân chuyển vật tư – hàng hóa tồn kho, nhằm bảo đảm an toàn tính Gia Công tồn kho cho vật tư hàng hóa.

Quản lý và vận hành kế hoạch giao hàng phục vụ cho công tác chủ động lựa chọn đc nhà cung cấp Gia Công nhất cũng như có kế hoạch tài chính luôn tốt nhất.

Chủ động trong công tác sản xuất của đơn vị

Quản lý deals mua sắm và chọn lựa

Quản lý deals mua nội địa and nhập khẩu.

Hỗ trợ lập deals từ nhiều nguồn số liệu: Lấy từ phiếu nhu cầu, lấy từ HĐ.

Lập deals khung hoặc Hợp Đồng đặt mua hàng; Đơn mua sắm chọn lựa phụ.

Gọi ra giá mua and chiết khấu theo Bảng Báo Giá hoặc Bảng Giá của nhà cung cấp.

Linh động Trong khi duyệt giao dịch.

Quản lý các khoản giá thành mua sắm và chọn lựa nhập khẩu phát sinh, bổ trợ cho việc phân bổ giá thành vào giá mua sắm chọn lựa theo rất nhiều tiêu thức phân bổ được định nghĩa trước.

Vận hành HÀNG NHẬP KHO

Bổ trợ lập phiếu nhập hàng từ không ít nguồn số liệu không giống nhau.

Xác định những loại hàng đạt unique nhập kho and các loại hàng chờ kiểm định lại.

Bổ trợ kiểm định theo khá nhiều tác dụng kiểm định khác nhau: Hàng đạt, hàng trả lại nhà cung cấp, hàng mẫu, hàng bị nockout, hàng nhập không qua kiểm định.

Xuất trả hàng lại cho nhà sản xuất, ship hàng cho việc bù trừ công nợ khi thanh toán giao dịch. Không chỉ thế, còn hỗ trợ thêm việc cập nhập lại trạng thái đơn hàng này.

Liên hệ VỚI các PHÂN HỆ KHÁC

Như đã biết ở vị trí trình làng về đối tượng sử dụng, phân hệ quản lý mua hàng là 1 mắt xích trong khối hệ thống CYBER ENTERPRISE 8.0. Nó có những mối quan hệ bắt buộc, tuỳ chọn hoặc không với những phân hệ khác trong khối hệ thống & có tác động qua lại mật thiết với nhau.

Quan hệ với phân hệ quản lý tài chính:

Phân hệ quản lý và vận hành kinh tế tài chính kế toán đóng vai trò là trung tâm tiếp nhận thông báo, xử lý thông báo liên quan đến hạch toán kế toán & tập hợp giá thành tính Ngân sách sản xuất. Phân hệ quản lý mua sắm chọn lựa có mối quan hệ mật thiết and ràng buộc lẫn nhau với phân hệ vận hành tài chính như sau:

Chứng từ gốc: những chứng từ gốc trong phân hệ phần mềm vận hành mua sắm như: Phiếu nhập mua, phiếu nhập mua nhập khẩu, phiếu xuất trả lại nhà cung cấp sau thời điểm được triển khai thì thường xuyên được chuyển & giải quyết và xử lý vào sổ kho của phân hệ quản lý hàng tồn kho, sau khoản thời gian chuyển vào sổ kho thường xuyên đc chuyển vào sổ cái. Việc số liệu có tính kế thừa giữa các phân hệ với nhau thì việc can thiệp, quản lý chứng từ gốc cũng giống như sửa số liệu gốc dựa vào khối hệ thống giải quyết và xử lý của từng đơn vị, phân hệ quản lý và vận hành mua sắm được cho phép phân quyền chi tiết đến từng nút lệnh tương tự như trạng thái chỉ đọc, sửa, thêm, xoá của chứng từ gốc.

Những danh mục:

Danh mục tài khoản: Tuỳ thuộc tổ chức hạch toán kế toán của khách hàng mà phân hệ vận hành mua sắm và chọn lựa sẽ khai báo hợp lý và phải chăng để trong thời gian vận hành chương trình thì chất nhận được tự động hạch toán chuyển vào sổ cái của phân hệ quản lý kế toán.

Danh mục khách hàng nhà cung cấp: Với hệ thống CYBER ENTERPRISE 8.0 bắt buộc danh mục phải thống nhất ở các phân hệ với nhau, việc thành lập danh mục nói chung and danh mục người tiêu dùng, nhà sản xuất nói riêng tuỳ thuộc vào cách thức quản lý và vận hành của từng doanh nghiệp mà số liệu, thông số về quý khách hoàn toàn có thể được thành lập từ một phòng ban hay phần tử chuyên trách. Việc quản lý khách hàng triệu tập phản ánh đc tình trạng công nợ cũng giống như nghiên cứu cụ thể đc kỹ năng cung ứng, tiêu thụ của từng đối tượng người dùng người sử dụng chi tiết.

Danh mục hàng hoá vật tư: Vật tư hàng hoá, trong những giao dịch nhập xuất việc phản ánh lên sổ cái phải theo các tiêu thức hạch toán cụ thể do kế toán tổng hợp khẳng định. Để việc hạch toán kế toán, cũng như tập hợp giá thành và tính Ngân sách chế tạo cần khai báo các thông số kỹ thuật hạch toán liên quan tới danh mục từng loại vật từ, hàng hoá.

Kế toán công nợ phải trả:

Kế toán công nợ phải trả cũng có mối Liên hệ chặt chẽ với phân hệ quản lý và vận hành mua sắm và chọn lựa. Phân hệ quản lý mua sắm sẽ hỗ trợ các thông báo có liên quan đến quản trị thông tin công nợ phải trả như các khoản nhập mua bằng công nợ, hạn thanh toán… thông qua các chứng từ được lập. Số liệu nhập hàng của phân hệ quản lý và vận hành mua hàng sẽ là thông tin chuyển tiếp để lập những hóa đơn mua sắm and sau đó là hàng loạt những quy trình vận hành công nợ cụ thể dựa trên thông tin này.

Kế toán tập hợp chi phí:

Một vài các thông tin ship hàng cho việc quản lý Ngân sách cũng rất được nhập liệu trong những screen thuộc phân hệ quản lý mua hàng như mã Ngân sách chi tiêu, mã vụ việc. Kế thừa những thông báo này, kế toán giá thành sẽ lập đc những báo cáo chủ tịch giá cả của bạn.

Quan hệ với phân hệ vận hành bán hàng:

Trong quy trình vận hành bán hàng thì có 1 số quy trình liên quan đến phân hệ vận hành hàng tồn kho như sau.

Phiếu nhập hàng bán trả lại

Trong trường hợp bán hàng nhưng người sử dụng trả lại hàng thì việc nhập hàng bán bị trả lại liên quan đến phiếu nhập kho trong phân hệ quản lý và vận hành hàng tồn kho (tăng kho).

Phiếu xuất hàng bán.

Quan hệ với phân hệ vận hành hàng tồn kho:

Một trong những đối tượng người sử dụng quản trị chính yếu trong phân hệ quản lý mua sắm là kho hàng và hàng hóa chính vì như vậy mối Liên hệ tương tác giữa phân hệ vận hành mua sắm và chọn lựa và phân hệ quản lý và vận hành kho hàng là không thể không có. Mối quan hệ này được bộc lộ qua các điểm chính như sau:

Khối hệ thống danh mục tồn kho.

Phân hệ vận hành kho hàng cung cấp hệ thống danh mục kho hàng như kho bãi, khay kệ, vị trí, vật tư hàng hóa, danh sách lô hàng… để dựa vào đó, phân hệ quản lý và vận hành mua hàng sẽ kế thừa những danh mục này.

Chuyển sổ tồn kho những chứng từ

Một trong những chứng từ trong phân hệ vận hành mua sắm và chọn lựa như phiếu nhập kho, phiếu xuất trả lại nhà cung cấp.. Sau thời điểm đc lưu sẽ chuyển vào các sổ chi tiết trong vận hành kho hàng.

Quy trình chủ tịch bên trên hệ thống

DIỄN GIẢI quy trình

Bước triển khai

Nội dung các bước tiến hành

Bước 1: Lập kế hoạch mua sắm chọn lựa

Những căn cứ:

Sản lượng xuất của kỳ trước; Kế hoạch chế tạo trong kỳ, kế hoạch tiêu thụ trong kỳ; Tồn kho thực ra, tồn kho định mức “tồn tối thiểu,tồn tối đa”:

Thực hiện:

Phòng mua hàng thực hiện kế hoạch mua sắm và chọn lựa trong kỳ bên trên hệ thống.

Khối hệ thống sẽ auto đo lường và tính toán & gợi ý số lượng sản phẩm vật tư, vật liệu, kế hoạch mua trong kỳ theo công thức sau

Kế hoạch mua trong kỳ = Tồn tối thiểu Tồn thời điểm đầu kỳ + kế hoạch sử dụng

Kế hoạch sử dụng đc tính dựa bên trên kế hoạch sản xuất, giao dịch bán hàng and kế hoạch bán hàng.

Bước 2: Lập giao dịch mua sắm và chọn lựa (P/O)

Căn cứ vào kế hoạch mua hàng hoặc phát sinh thị hiếu đột xuất, phòng mua hàng sẽ thực hiện lập giao dịch mua hàng (P/O Puchasing Order) bên trên khối hệ thống

Bước 3: Phê duyệt deals

Căn cứ vào lượng tồn kho, thị hiếu sản xuất, kế hoặc chế tạo …, thẩm quyền lao lý, nhân viên có thẩm quyền duyệt con số của giao dịch mua sắm

Bước 4: Nhập kho theo deals

Sau khoản thời gian đơn hàng đã đc phê duyệt & đặt hàng tại nhà sản xuất, hàng về sẽ tiến hàng thủ tục nhập kho theo giao dịch đã đặt và chuyển sang những quy trình: thanh toán giao dịch and công đoạn cấp phát vật tư, công đoạn bán hàng,…

Bước 5: Kế toán phê duyệt phiếu nhập kho

Sau khi có chứng từ hóa đơn đầu vào kế toán phê duyệt phiếu nhập kho and hạch toán giá mua, công nợ, kê thuế and chuyển hẳn qua công đoạn giao dịch thanh toán.

Bước 6: giao dịch thanh toán

Sau khi có các biên phiên bản nhập hàng, căn cứ & Hợp Đồng mua sắm, căn cứ vào đề nghị giao dịch, đối chiếu công nợ phải trả…, kế toán triển khai lập hồ sơ thanh toán giao dịch & thanh toán cho nhà cung cấp

Hệ thống báo cáo

Nhóm report liên quan chứng từ gốc.

Phiếu nhu cầu nhập mua.

Đơn hàng mua sắm và chọn lựa

Phiếu nhập mua

Phiếu xuất trả lại nhà sản xuất

Report deals.

Report chủ tịch

Report giá trị hàng nhập theo khách hàng/hợp đồng/ nhập xuất

Báo cáo hàng nhập nhóm theo 2 chỉ tiêu

Báo cáo hàng nhập nhóm theo đa chỉ tiêu

Nhóm report hàng nhập mua.

Bảng kê phiếu nhập mua của một vật tư

Bảng kê phiếu nhập mua của một nhà sản xuất

Bảng kê phiếu nhập mua theo những đầu tư chi tiêu

Bảng tổng hợp hàng nhập mua theo quý khách, theo vật tư

Bảng tổng hợp hàng nhập mua

Nhóm report trả lại hàng nhà cung cấp.

Bảng kê phiếu xuất trả lại nhà sản xuất

Bảng tổng hợp xuất hàng trả lại nhà sản xuất

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *