Phân tích thiết kế phần mềm có đặc điểm gì

Quy trình phần mềm

Giá thành sửa lỗi phát sinh tại giai đoạn càng sớm của công đoạn phần mềm càng thấp.

Quy trình thác nước (waterfall – linear sequential model)

Kteam, howkteam, nghiên cứu xây dựng phần mềm, thi công cơ sở dữ liệu, công đoạn phần mềm, how kteam, howkteam.com, quy trình thác nước,

Kteam, howkteam, phân tích thi công phần mềm, xây đắp cơ sở dữ liệu, quy trình phần mềm, how kteam, howkteam.com, quy trình thác nước,

>>> Sử dụng phần mềm kế toán Excel có ưu điểm và nhược điểm gì

Đi qua những giai đoạn chính:

Khảo sát hiện trạng

Khẳng định nhu cầu

Nghiên cứu

Xây cất

Cài đặt

Kiểm chứng

Triển khai

Phải hoàn thành giai đoạn rồi mới qua giai đoạn sau đó.

Lợi:

Đơn giản dễ dàng nắm đc toàn cục thông báo của giai đoạn trước để triển khai giai đoạn hiện tại.

Nhanh, gọn.

Hại:

Khi có lỗi ở giai đoạn trước đó. Sẽ tương đối khó để sửa lỗi. Hay phải tiêu tốn không ít túi tiền để sửa lỗi.

Công đoạn thác nước nâng cấp

Kteam, howkteam, phân tích xây cất phần mềm, kiến thiết cơ sở dữ liệu, quy trình phần mềm, how kteam, howkteam.com, quy trình thác nước,

>>> Phần mềm dịch vụ điện toán đám mây (SaaS) có những ưu điểm gì?

Đi qua những giai đoạn chính:

Khảo sát thực trạng

Khẳng định yêu cầu

Nghiên cứu và phân tích

Xây cất

Setup

Kiểm chứng

Thực hiện

Thực chất tương tự loại hình thác nước. Nhưng có thể quay lại bước trước đó để hoàn thiện hay sửa lỗi rồi mới liên tiếp.

Lợi:

Dễ dàng nắm được toàn bộ thông tin của giai đoạn trước để tiến hành giai đoạn hiện tại.

Nhanh, gọn, giải quyết luận điểm của thác nước truyền thống là lỗi ớ bước trước thì có thể được quay lại sửa.

>>>     Phần mềm quản lý bảo hành sửa chữa

Hại:

Vẫn còn đó chưa tối ưu với những hệ thống dài hơi. Cần vừa thực hiện vừa phân tích.

Quy trình prototype

Kteam, howkteam, phân tích xây đắp phần mềm, thi công cơ sở dữ liệu, quy trình phần mềm, how kteam, howkteam.com, công đoạn thác nước, công đoạn prototype

Kteam, howkteam, phân tích xây dựng phần mềm, xây dựng cơ sở dữ liệu, công đoạn phần mềm, how kteam, howkteam.com, công đoạn thác nước, quy trình prototype

Bản chất tựa như mô hình thác nước. Nhưng sẽ có một vòng lặp tạo thành sản phẩm mẫu để đánh giá và xác định rõ nhu cầu. Khi đã đảm bảo an toàn nhu yếu sẽ bước vào cải tiến và phát triển phần mềm.

Lợi:

Có mặt hàng mẫu để định hình and xác minh yêu cầu.

Hợp với các dự án vừa and ốm. Vẫn có thể dùng cho dự án công trình lớn nhưng sẽ không còn thuận tiện bằng công đoạn xoắn ốc.

Nếu món đồ mẫu làm xuất sắc rất có thể giúp bức tốc độ triển khai mặt hàng chính.

Hại:

Vẫn còn chưa tối ưu với các hệ thống dài hơi. Cần vừa triển khai vừa nghiên cứu và phân tích.

Tốn giá cả tạo sản phẩm mẫu.

Công đoạn xoắn ốc

Kteam, howkteam, phân tích kiến tạo phần mềm, kiến tạo cơ sở dữ liệu, quy trình phần mềm, how kteam, howkteam.com, công đoạn thác nước, công đoạn prototype

Kteam, howkteam, nghiên cứu và phân tích xây đắp phần mềm, xây cất cơ sở dữ liệu, quy trình phần mềm, how kteam, howkteam.com, quy trình thác nước, công đoạn prototype

Kteam, howkteam, nghiên cứu và phân tích thiết kế phần mềm, xây dựng cơ sở dữ liệu, quy trình phần mềm, how kteam, howkteam.com, công đoạn thác nước, quy trình prototype

Thực chất giống như loại hình prototype. Nhưng sẽ là nhiều lần tạo thành những prototype & mặt hàng. Mỗi lần như thế sẽ được coi hoàn thiện hay không. & liên tục dựa bên trên mặt hàng đã hoàn thiện để thực hiện prototype sau. Đến khi toàn thể yêu cầu đc xong xuôi. Hoặc có nhu cầu mới.

Lợi:

Có mặt hàng mẫu để định hình và xác định nhu yếu. Hoàn toàn có thể triển khai với khối hệ thống lớn & những dự án công trình chưa xuất hiện nhu cầu rõ ràng.

Nếu mặt hàng mẫu làm giỏi hoàn toàn có thể giúp tăng cường độ thực hiện món đồ chính.

Hại:

Vẫn còn chưa tối ưu với những khối hệ thống dài hơi. Cần vừa triển khai vừa nghiên cứu.

Tốn chi phí tạo sản phẩm mẫu.

Không phù hợp với dự án công trình ốm.

Kết luận

Qua bài này các bạn đã nắm đc ra sao là sản phẩm quality và các quy trình căn bản để tạo nên một mặt hàng phần mềm.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *