Quy trình đặt hàng – triển khai – hỗ trợ sử dụng

Quy trình đặt hàng – báo giá – demo phần mềm

Đặt hàng hay cần xem demo phần mềm trực tiếp:

 • 1)  Quý khách hàng gửi email thông tin của Quý khách vào email info@e-biz.com.vn hay điện thoại số bàn: 08 668 00 869 – 08 668 00 769 -08 3602 9318 hay di động 0907 943 968
 • 2)    Nhân viên eBusiness sẽ liên hệ và đến địa chỉ của khách hàng để giới thiệu và chạy phần mềm cho Quý khách hàng xem trực tiếp. . Trong khi xem demo Quý khách có thể hỏi bất kỳ vấn đề gì liên quan đến việc áp dụng phần mềm vào quản lý

Xem demo phần mềm từ xa qua internet:

 • 1)  Quý khách hàng gửi email thông tin của Quý khách vào email info@e-biz.com.vn hay điện thoại số bàn: 08 668 00 869 – 08 668 00 769 -08 3602 9318 hay di động 0907 943 968
 • 2)  Quý khách hàng download chương trình teamvier (http://www.mediafire.com/?dxzvrmlm5m5) về máy tính: chạy và cung cấp cho nhân viên ebusiness ID và Password
 • 3)   Nhân viên eBusiness sẽ chạy demo phần mềm và giải thích chi tiết tính năng phần mềm cho Quý khách. Trong khi xem demo Quý khách có thể hỏi bất kỳ vấn đề gì liên quan đến việc áp dụng phần mềm vào quản lý

Quy trình cài đặt và hướng dẫn sử dụng

Cài đặt và hướng dẫn sử dụng qua internet:

 • 1)     Quý khách hàng cung cấp các file excel danh mục ban đầu và điện thoại cho nhân viên eBusiness theo số: 08 3603 1502  –  08 3948 5939
 • 2)     Nhân viên eBusiness sẽ thực hiện import các file excel vào phần mềm
 • 3)     Nhân viên eBusiness sẽ gửi ban các file cần chuẩn bị để cài đặt phần mềm vào máy tính
 • a.      SQL Express (Quý khách hàng có thể cài đặt MS SQL Server): http://download.microsoft.com/download/f/1/0/f10c4f60-630e-4153-bd53-c3010e4c513b/SQLEXPR.EXE
 • b.      SQL Express Data Management (nếu quý khách hàng dùng MS SQL Server thì không cần download file này): http://download.microsoft.com/download/a/6/c/a6c820bb-9043-4ef6-8a7b-a0cd327cf8c5/SQLServer2005_SSMSEE.msi
 • c.      DotNet Framework 2.0: http://www.mediafire.com/?4kutucnjuln
 • 4)     Quý khách hàng download chương trình teamviewer (http://www.mediafire.com/?dxzvrmlm5m5) về máy tính: chạy và cung cấp cho nhân viên eBusiness ID và Password
 • 5)     Nhân viên eBusiness sẽ thực hiện cài đặt phần mềm lên máy tính của Quý khách hàng và hướng dẫn sử dụng phần mềm qua yahoo, skype, điện thoại,…
 • 6)     Phần mềm được bảo hành miễn phí 2 năm. Trong 2 năm nếu bạn có muốn thêm một số mẫu báo cáo mà dữ liệu đã có sẳn trong phần mềm eBusiness sẽ thêm cho bạn không tính phí

Cài đặt và hướng dẫn sử dụng trực tiếp tại địa chỉ khách hàng:

 • 1)     Quý khách hàng cung cấp các file excel danh mục ban đầu
 • 2)     Nhân viên eBusiness sẽ thực hiện import các file excel vào phần mềm
 • 3)     Nhân viên eBusiness sẽ đến địa chỉ của quý khách hàng cài đặt và hướng dẫn sử dụng

Quy trình hỗ trợ sử dụng

 • 1)     Khi sử dụng phần mềm Quý khách hàng cần hỗ trợ thì Quý khách hàng liên lạc với nhân viên eBusiness qua điện thoại số: 08 3603 1502  –  08 3948 5939
 • 2)     Quý khách hàng download chương trình teamvier (http://www.mediafire.com/?dxzvrmlm5m5) về máy tính: chạy và cung cấp cho nhân viên ebusiness ID và Password. Thông thường sau khi cài đặt nhân viên eBusiness đều chép phần mềm này vào máy tính cho Quý khách
 • 3)     Nhân viên eBusiness sẽ kiểm tra lại phần mềm và hỗ trợ Quý khách xử lý
 • 4)     Trong trường hợp không xử lý được nhân viên eBusiness sẽ đến địa chỉ của quý khách hàng để xử lý trực tiếp

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *