Tư vấn thiết kế triển khai dự án công nghiệ thông tin

Hiện nay công nghệ thông tin ngày càng phát triển và cho thấy việc ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác quản lý thông tin của tổ chức, doanh nghiệp.

eBusiness mang đến cho bạn dịch vụ tư vấn chuyên nghiệp. eBusiness sẽ giúp bạn đưa công nghệ thông tin vào việc quản lý một cách nhanh chóng hiệu quả.

eBusiness cung cấp các dịch vụ tư vấn bao gồm:

  • Lập dự án đầu tư.
  • Lập hồ sơ phân tích, thiết kế hệ thộng và tổng dự toán.
  • Tư vấn triển khai và giám sát thi công các dự án.
  • eBusiness đã được Sở Thông tin và Truyền thông Tp. HCM đánh giá là đơn vị tư vấn có chất lượng.
  • eBusiness là một trong số ít đơn vị có đăng ký chức năng “Thiết kế công trình công nghệ thông tin”.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *